Chorvatsko, Řecko, Francie, poznávací zájezdy, pobyt u moře, Senior 55+,

INFORMACE/DOKUMENTY POTŘEBNÉ K VYCESTOVÁNÍ DO CHORVATSKA (k 09.06.2020)

 

 

Chorvatsko úplně otevírá hranice pro 10 zemí EU
zřídilo web EnterCroatia pro rychlejší vstup turistů do země

 

 

Dne 28. května vláda Chorvatské republiky přijala rozhodnutí o úplném otevření hranic Chorvatska pro 10 členských států EU. Toto rozhodnutí určuje členské státy Evropské unie (Českou republiku, Maďarsko, Rakousko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovinsko, Německo a Slovensko), jejichž státní příslušníci nebudou muset při vstupu do Chorvatské republiky, prokazovat důvod jejich vstupu (obchodní, ekonomický, turistický atd.), ale budou moci vstoupit za stejných podmínek jako před vypuknutím COVID-19, i nadále s epidemiologickou kontrolou a s povinností dodržovat obecná a zvláštní doporučení Ústavu veřejného zdraví.

 

Aby omezili dopravní kolony na hraničních přechodech a zkrátili čekací dobu na překročení státní hranice, která bude oproti minulých letech prodloužena, vzhledem ke shromažďování dalších údajů, doporučují zahraničním občanům, kteří mají v úmyslu pobývat v Chorvatsku, předložit své údaje prostřednictvím entercroatia.mup.hr. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo cestovního ruchu Chorvatska zřídily webovou stránku https://entercroatia.mup.hr/, aby zvýšily účinnost překračování hranice Chorvatské republiky a seznámily své hosty a návštěvníky s epidemiologickými opatřeními platnými v Chorvatsku.

 

Když občané těchto členských států vstoupí do Chorvatské republiky, bude jejich vstup zaznamenán spolu se shromážděním dalších údajů (místo určení, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa) z důvodu možné potřeby kontaktu z epidemiologických důvodů.

 

Zároveň všichni, kdo vyplní své údaje prostřednictvím internetu, obdrží ve své e-mailové adrese pokyny obsahující epidemiologické informace a opatření platná v Chorvatské republice pro jejich bezpečný pobyt v Chorvatsku.

 

V současné době má web k dispozici formulář už i v češtině. Cestující, kteří předávají údaje tímto způsobem, nebudou potřebovat další zadržení na hraničním přechodu, aby poskytli potřebné údaje, protože pohraniční policie bude mít tato data v systému.

 

Cestující, kteří nepředloží svá data předem prostřednictvím výše uvedené aplikace, budou moci toto vše učinit na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky, budou však potřebovat delší čekací dobu v samostatném pruhu. Proto pro vyhnutí se zdržení na hranicích, žádáme naše klienty, aby před vycestováním do Chorvatska vyplnili potřebný formulář v aplikaci na této webové stránce a informujte prosím cestovní kancelář, že jste tak učinili: 

 

https://entercroatia.mup.hr/ 

 

VZOR - Pomůcka k vyplnění (pro plné zobrazení klikněte na vzor formuláře níže) :

 

 

Pokud cestujete na stejné místo, formulář stačí vyplnit jednou osobou ze společné smlouvy/skupiny, avšak je třeba vyplnit všechny její spolucestující (kolonka "Přidat nového cestujícího"). Pokud někdo ze skupiny/rodiny s Vámi cestuje v autobusu/automobilu, ale bude bydlet v jiné lokalitě, je třeba jím vyplnit separátně svůj formulář. Pro uvedení pobytového místa v Chorvatsku, rozklikněte kolonku "Přidat nové ubytování" a zde vyplňte požadované. Typ ubytování = TURISTICKÉ UBYTOVÁNÍ, název ubytování = jméno hotelu, poloha ubytování = lokalita (např. Baško Polje, Tučepi, Drvenik...), adresa ubytování = bude v pokynech, které klientům zasíláme cca 7-5 dní před odjezdem nebo na dotaz sdělíme/zašleme dříve a dále se vyplňuje doba ubytování (pozor! u autobusové dopravy se jede přes noc a ubytování je o den později než výjezd a končí o den dříve než je příjezd; tzv. pokud odjíždíte naší zajištěnou dopravou-autobusem v pátek, ubytovací služby začínáte čerpat druhý den v sobotu a následující sobotu se vracíte zpět a v ČR jste v neděli; pokud je tedy autobusový zájezd pá-ne, ubytování je so-so; na smlouvě o zájezdu CK TRAVEL SPORT máte uveden přesný termín zájezdu i ubytování).  

 

V případě potíží nás kontaktujte a s vyplněním Vám pomůžeme či po poskytnutí potřebných údajů vyplníme za Vás.

 

Po úspěšném odeslání/potvrzení formuláře výše, bude klientům do jimi uvedené e-mailové schránky doručen PDF informační list s doporučeními jak se v Chorvatsku chovat v rámci koronavirové situace:

 

INFORMAČNÍ LIST S DOPORUČENÍMI JAK SE CHOVAT V CHORVATSKÉ REPUBLICE V RÁMCI KORONAVIROVÉ SITUACE V ČJ (pro zobrazení rozklikněte tento text)

 

______________________________________________

 

Trasa do Chorvatska vede přes Rakousko, které požaduje vypnit čestné prohlášení (lze vyplnit předem viz níže), že klienti pouze projíždí a cílová zemně bude Chorvatsko. Toto prohlášení Vám budeme přikládat k pokynům, není vyžadováno elektronické vyplnění, stačí jen propiskou doplnit Vaše jméno, datum narození, číslo Vašeho cestovního dokladu/průkazu, bydliště (uvedení telefonu či e-mailu není nutností) a na konci jen podpis s datem (uveďte u podpisu prosím datum Vašeho výjezdu z ČR). Ostatní údaje jsme v tomto prohlášení vyplnili za klienty, aby pro ně bylo vyplnění co nejsnadnější. Prohlášení je nutné mít pro každého klienta sebou zvlášťa pouze se na hranicích ukáže celní správě:

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PRŮJEZD RAKOUSKEM (pro zobrazení rozklikněte tento text)

 

 

 

 

Vytvářím objednávku...